Dziś jest: 11.12.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

ul. Zamkowa 4
05-480 Otwock Wielki

tel.: (22) 780-65-92

tel.: (022) 780 94 14 (przedszkole)

e-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl

 

Dyrektor  szkoły  :  GRAŻYNA  MARCZAK

 

REGION:

OTWOCK WIELKI

Wieś położona nad malowniczym jeziorem, na południe od Otwocka Małego, z którym się łączy zabytkową aleją lipową. Początkowo nazywała się jednym określeniem Otwock. Kiedy jednak część tej wsi oderwała się w odrębną osadę Otwock Mały (Zawodny, Zagórny), wieś macierzysta otrzymała miano Otwocka Starego lub Wielkiego. Pierwsza wzmianka o Otwocku pochodzi z roku 1408, kiedy to między właścicielami Otwocka i Ostrówca doszło do sprawy sądowej o graniczne ziemie.

Właścicielem wsi był wtedy Zbrożko Otwocki. Jego kuzyni, zagospodarowując żyzne rozlewiska wiślane, w kierunku północnym, założyli folwark na Dudzie. W 1429 dokumenty sądowe wymieniają właścicieli rozległych dóbr otwockich Zbrosława Starszego i Zbrosława Młodszego, synów Klemensa Otwockiego.

W drugiej połowie XVI w. Otwock był w posiadaniu Zbrożków Otwockich, Jana Całowańskiego i Jana Karczewskiego. Po różnych podziałach, głównie poprzez mariaże dobra Otwockie znalazły się w rękach rodu z linii Karczewskich i Całowańskich.