Dziś jest: 11.12.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Podręczniki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Matematyka- "Matematyka wokól nas" wyd. WSiP + ćwiczenia cz.1,2

Przyroda- "Tajemnice przyrody" wyd. Nowa Era, J. Stawarz, F. Szlajfer + zeszyty ćwiczeń dwie części

Religia - "Wierzę w święty Kościół powszechny" wyd. Katechetyczne, ks. M. Czyżewski

Zajęcia komputerowe - "Lekcje z komputerem" wyd. WSiP

Język angielski - "Steps in English 3" wyd. Oxford + ćwiczenia

Język polski - "Słowa na start 6" wyd. Nowa Era, M. Derlukiewicz + zeszyt ćwiczeń

Muzyka - "I gra muzyka 4-6" wyd. Nowa Era, M. Gromek, G.Kilboch

Plastyka - "Do dzieła 4-6" wyd. Nowa Era, J. Lukas, K. Onak + zeszyt ćwiczeń

Historia - "Wczoraj i dziś 6" wyd. Now Era, G. Wojciechowski

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016  

KLASA  I 

 

Przedmiot

Nr. programu

Podręcznik, autor, wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

Język angielski 

 

Religia

 

 

 

 

 728/1/2015

 

 AZ-1-01/10

 

 

Podręcznik ministerialny "Nasz Elementarz"

Moje ćwiczenia- wydawnictwo Macedukacja, wydawnictwo Juka

 

Young Treetops 1 + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Oxford

 

" W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"- Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.06.2015r.

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016  

KLASA  II

Przedmiot

Nr. programu

Podręcznik, autor, wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Język angielski

 

 

Religia


 

 

 

 

 728/2/2015

 

 

AZ-1-01/10

 


Podręcznik ministerialny "Nasza szkoła"

Moje ćwiczenia- wydawnictwo Macedukacja, wydawnictwo Juka

 

Young Treetops 2 + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Oxford

 

 

"A oto Ja jestem z wami". Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

 W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.06.2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  KLASA III

 

Przedmiot

Nr programu

Podręczik, autor, wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 


 Język angielski

 


Religia

 


404/5/2014

404/6/2014

 

 

 

 

 

 

 


 

311/3/2011

 

 

AZ-1-01/10

 

 

 


Elementarz XXI wieku cz.1-2

Ćwiczenia zintegrowane- cz. 1-4

Matematyka cz.1-4

Teczka artysty

Muzyka

Zajęcia komputerowe

Wyprawka

Potyczki językowe

wydawnictwo Nowa Era

 

Treetops 3 + ćwiczenia. Wydawnictwo Oxford

 

 

"A oto Ja jestem z wami". Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

Podręczniki  zakupi  katecheta


W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  KLASA IV

Przedmiot

Nr programu

Podręczik, autor, wydawnictwo

Przyroda

MEN 544/12012/2014

Tajemnice przyrody – M.Marko –Worłowska,F.Szlajfer,J.Stawarz

  +  ćwiczenia

Wydawnictwo Nowa Era

Zajęcia komputerowe

MEN 729/1/2015

Lubię to - wyd. Nowa Era

Zajęcia techniczne

MEN 295/2010/2014

Jak to działa?- L. Łabecki, M. Łabecka

Wyd. Nowa Era

Matematyka

157/1/2012/Z1/2014

 

„Matematyka z kluczem” M. Braun,

A.  Mańkowska, M. Paszyńska

– wyd. Nowa Era

Język polski

MEN 338/1/2011/2015

338/2/2011/2015

1. Słowa na start!
Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

2. Słowa na start!
Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Rożek

3. Słowa na start!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Język angielski

MEN 741/1/2015

Steps Forward 1 + ćwiczenia –

wyd. Oxford

Wychowanie fizyczne

 

      Nie wymagany

Religia

AZ-2-01/10

z 9.VI.2010r.

Jestem Chrześcijaninem

red. ks. M. Czyżewski wyd. Katechetyczne (zakupi katecheta)

Historia

MEN 510/1/2013

  „ Klucz do historii”

W. Kalwat, M. Lis

wyd. WSIP

Plastyka MEN 326/1/2011/2015

1. „Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

2. „Masz talent!”

Ćwiczenia plastyczne dla klas 4–6 szkoły podstawowej

Weronika Rękawek, Krzysztof Rześniowiecki, Hanna Tabor

Muzyka MEN 589/1/2012/2015

1. „Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej M. Gromek, G. Kilbach

2. „Lekcja muzyki”

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  KLASA V

 

Przedmiot

Nr programu

Podręczik, autor, wydawnictwo

Przyroda

MEN

399/2/2014

 

Tajemnice przyrody – wyd. Nowa Era

J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

 

+ ćwiczenia

Zajęcia komputerowe

 MEN

453/2/2013

 

Lekcje z komputerem 5

M.Lewandowska, J.Krajewska-Kronos,W.Kronos, A.Samulska

Wydawnictwo WSiP 

 Muzyka

 569/2012

 

I gra muzyka 4-6  M. Gromek, G. Kilbach

- wyd. Nowa Era

 Matematyka

 275/2/2010

  Matematyka wokół nas

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Wyd. WSiP

 Język polski

 338/4/2013

338/3/2013

  1. Słowa na start!5 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

2. Słowa na start! 5
Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

3. Słowa na start!
Zeszyt ucznia do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz, K. Grajewska, K. Kurek

 Język angielski

 MEN 302/2/2011

 Steps in English 2 – T.Falle, P.A.Davies, S.Wheldon -Wydawnictwo Oxford + ćwiczenia

 Wychowanie fizyczne

 DKW- 4014- 102/00

 NIE wymagany

 Plastyka

 326/2011

 Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 Religia

 

AZ-2-01/10

Z 9. 

 

Wierzę w Jednego Boga

ks. M. Czyżewski

 Historia

 \

443/2/2013

 Wczoraj i dziś 5podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej- G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  KLASA VI

Przedmiot

Nr  programu

Podręczik, autor, wydawnictwo

Informatyka

 453/2/2014

Lekcje z komputerem 6– wyd. WSiP

Przyroda

MEN 399/3/2014

Tajemnice przyrody – wyd.Nowa Era

 

J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk + ćwiczenia

Muzyka

569/2012

I gra muzyka4-6 M. Gromek, G. Kilbach

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas IV- VI

 

– wyd. Nowa Era

Religia

AZ-2-01/10z 9.VI.2010r.

Wierzę w święty Kościół powszechny

Ks.M. Czyżewski

Matematyka

275/3/2014/Z1

  Matematyka wokół nas”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Wyd. WSiP

Język polski

338/5/2014

338/6/2014

1. Słowa na start!
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

2. Słowa na start!
Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 

3. Repetytorium szóstoklasisty
Sprawdzian na 100%. Język polski.

Język angielski

302/3/2011

Steps in English3-  Wydawnictwo Oxford 

+ ćwiczenia

Plastyka

326/2011

Do dzieła 4-6 -J.Lukas, K.Onak

Wyd. Nowa Era

Historia

443/3/2013

Wczoraj i dziś 6podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej- G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Wych. fizyczne

DKW- 4014- 102/00

nie wymagany

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.