Dziś jest: 19.08.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Plan lekcji

 

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA III KLASA

II KLASA

I KLASA

 

 

PONIEDZIAŁEK

08.00 - 08.45 g.wych fizyka przyroda
j.polski
ed.wczesn ed.wczesn
08.55 - 09.40 j.polski j.polski matematyka j.angielski religia
ed.wczesn ed.wczesn
09.50 - 10.35 chemia j.polski j. angielski j.polski matematyka religia ed.wczesn wf 
10.45 - 11.30 chemia matematyka j.polski muzyka j.angielski wf religia zaj.komput
11.50 - 12.35 matematyka chemia wf - chł wf - chł muzyka ed.wczesn
ed.wczesn 
12.50 - 13.35 j.angielski chemia wf - chł wf - chł
ed.wczesn     
 13.45 - 14.30 wf - dz wf - dz
     ed.wczesn    

 14.40-

15.25

wf - dz  wf - dz            

 

 

WTOREK

08.00 - 08.45 matematyka j.niemiecki  j. polski 
  biologia  j.angielski 
ed.wczesn

 religia
08.55 - 09.40 j.niemiecki j.angielski  j. polski
  j.polski  przyroda
 ed.wczesn
 wf
09.50 - 10.35 geografia  j. polski
 j.angielski    j.polski
religia 
ed.wczesn
wf  ed.wczesn
10.45 - 11.30 religia  biologia
 matematyka geografia  j.polski wf 
 ed.wczesn  ed.wczesn
11.50 - 12.35 j.polski biologia 
 religia matematyka
 plastyka

 ed.wczesn  ed.wczesn
12.50 - 13.35 biologia geografia 
wf - dz 
wf - dz matematyka    religia  
13.45 - 14.30 fizyka muzyka  wf - dz  wf - dz        
    WDŻ            

 

 


ŚRODA

08.00 - 08.45 j.angielski j.polski  matematyka j. polski
historia ed.wczesn


08.55 - 09.40 j.polski  plastyka historia  j.angielski
matematyka  ed.wczesn  wf  ed.wczesn
09.50 - 10.35 wos j.angielski j.polski matematyka wf  religia  zaj.komput  ed.wczesn
10.45 - 11.30 wos  matematyka j.angielski  religia g.wych  wf  ed.wczesn  j.angielski
11.50 - 12.35 matematyka religia  wf - chł  wf - chł  j.angielski  j.angielski  ed.wczesn   ed.wczesn
12.50 - 13.35 religia geografia wf - chł wf - chł      j.angielski  
13.45 - 14.30
wf - chł  wf - chł

       

 14.40-

15.25

wf - chł  wf - chł
         
CZWARTEK 08.00 - 08.45 WDŻ
g.wych

 matematyka  
 ed.wczesn
 ed.wczesn
08.55 - 09.40 j.angielski  matematyka technika j.polski j.polski
 ed.wczesn
 ed.wczesn
09.50 - 10.35 j.polski religia g.wych 
 historia  j.polski 
 ed.wczesn
 ed.wczesn
 wf
10.45 - 11.30 j.polski   historia plastyka  j.angielski  matematyka  zaj.komput
 ed.wczesn
religia
11.50 - 12.35 historia  plastyka przyroda  technika wf  ed.wczesn
ed.wczesn  
12.50 - 13.35 fizyka  fizyka  j.polski WDŻ
wf 
 ed.wczesn    
13.45 - 14.30 wf - dz  wf - dz religia  
 
 ed.wczesn    

 14.40 -

15.25

wf - dz wf - dz            

 

 

PIĄTEK

08.00 - 08.45 wf - chł wf - chł historia  matematyka
   ed.wczesn  ed.wczesn
 
08.55 - 09.40 wf - chł wf - chł matematyka   historia  j.polski 
ed.wczesn  ed.wczesn
 
09.50 - 10.35 historia matematyka muzyka plastyka przyroda ed.wczesn  ed.wczesn
ed.wczesn
10.45 - 11.30 matematyka j.angielski
informatyka  religia technika 

 j.angielski

wf ed.wczesn
11.50- 12.35 j.angielski j.polski przyroda
informatyka  wf    j.angielski ed.wczesn 
 12.50- 13.35 j.niemiecki historia 
j.polski g.wych  informatyka  
    j.angielski
 13.45- 14.30 informatyka j.niemiecki wf - dz   wf - dz 
  
     
 14.40 -15.25 EDB informatyka wf - dz wf - dz        

15.35-

16.20

doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe