Dziś jest: 11.12.2019     Godzina:
 
 
przedszkole szkoła

Strona główna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim


ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew

tel./fax: 022 780 65 92 szkoła
              tel.: 022 780 94 14 przedszkole
e-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl 

 

Sztandar ufundowany przez Spółdzielnię Uczniowską, Radę Rodziców i sponsorów, poświęcony przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas uroczystej Mszy św. w dniu 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach w Krakowie.

Otwock Wielki to wieś położona w południowo - zachodniej części powiatu otwockiego, w gminie Karczew w województwie mazowieckim. Początki szkolnictwa w naszej miejscowości sięgają czasów zaborów. Nasza szkoła mieści się w budynku zbudowanym na starych fundamentach dawnej gajówki. Usytuowana jest wśród starych dębów obok zabytkowej alei lipowej, wiodącej do XVII-wiecznego pałacu Bielińskich.

Od czasu powrotu religii do szkół, czyli od 1989 roku nastąpił rozkwit życia religijnego w naszej społeczności szkolnej. Zawieszone zostały krzyże we wszystkich klasach, każdy dzień szkolny zaczyna się i kończy modlitwą, wystawiane są jasełka, w rekolekcjach biorą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, ślubowanie klas kończy się słowami: „...Tak nam dopomóż Bóg”.

W tych okolicznościach zrodziła się i dojrzewała myśl o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II – naszego Rodaka, człowieka o wielkim sercu i autorytecie moralnym. Myśl ta została zrealizowana w dniu 30 października 1999 roku. Okolicznościowej Mszy św. w kościele parafialnym przewodniczył Ordynariusz Diecezji Warszawsko - Praskiej – ks. bp Kazimierz Romaniuk. Po Mszy św. w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową, na której wyryte są słowa Patrona: „...przyszłość świata, Polski i Kościoła Uczniowie prowadzą korespondencję ze Stolicą Apostolską. Biorą udział w akademiach, konkursach wiedzy o swoim Patronie i uczestniczą w pielgrzymkach na Jasną Górę. Uroczystościom szkolnym towarzyszą: hymn narodowy i własny hymn szkolny.

Jesteśmy dumni, że spośród absolwentów naszej szkoły mamy 1 kapłana, 1 siostrę zakonną i 1 nowicjuszkę. W dniu 16 października 2004 roku obok tablicy pamiątkowej zawieszono Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II.e-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl