Historia

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II znajduje się w centralnej części Otwocka Wielkiego przy ulicy Zamkowej, która jest drogą główną łączącą pobliskie wioski i prowadzącą do obwodnicy Warszawa – Wilga. Szkoła jest placówką z długoletnią tradycją. Już po pierwszej wojnie światowej w miejscowości Otwock Wielki istniały dwie szkoły: jedna na wsi, druga w folwarku, który był w posiadaniu hrabiego Władysława Jezierskiego. Do 1924 roku była to szkoła podstawowa I stopnia czteroklasowa, a od 1924 roku szkoła podstawowa II stopnia sześcioklasowa. W latach 1927 1933 ówczesny kierownik szkoły zorganizował szkołę II stopnia siedmioklasową zbiorczą. Możliwości podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły nastąpiły w 1930 roku po wybudowaniu Domu Ludowego z przeznaczeniem na szkołę. Dodatkowe izby lekcyjne zostały zorganizowane w mieszkaniu prywatnym. W 1939 roku we wrześniu w Otwocku Wielkim toczył się bój w wyniku którego wieś uległa całkowitemu spaleniu. Spłonął również Dom Ludowy, w którym mieściła się szkoła. Wraz z budynkiem szkoły spłonął całkowicie sprzęt szkolny, pomoce naukowe, instrumenty jak również i część akt szkolnych. Nadszedł czas okupacji hitlerowskiej. W tym okresie szkoła została zorganizowana w Otwocku Małym w prywatnym mieszkaniu. W tych warunkach istniała do 1945 roku. Następnie przeniesiono siedzibę szkoły do Otwocka Wielkiego, do tzw. „Uroczyska Osiny”. Budynek szkolny zlokalizowano w dawnej gajówce hrabiego. Od 1946 roku powołano do życia Komitety Rodzicielskie. Rok 1951 to rok nieszczęśliwy dla szkoły. Z powodu wadliwych przewodów kominowych pożar ogarnął budynek szkoły. Spaliły się akta szkolne. Całe mienie szkoły zostało zniszczone. Rozpoczęto od nowa wędrówkę.

Szkołę zlokalizowano w baraku OSP, a w okresie zimy w baraku na wyspie Rokola przy pałacu. Rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego na starych fundamentach dawnej gajówki. Przy wydatnej pomocy miejscowej ludności budynek szkoły został wybudowany w ciągu jednego roku. Mieścił w sobie pięć izb lekcyjnych i kancelarię szkoły. W następnych latach czyniono starania przygotowujące teren pod rozbudowę placówki, usytuowanie i wybudowanie drogi dojazdowej oraz ogrodzenia placu szkolnego.

Obecnie budynek dzieli się na dwie kondygnacje oraz dwa skrzydła (nowa i stara część). Całość obiektu jest ogrodzona, co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Placówka posiada salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę szkolną. W szkole znajduje się 8 klas lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia lekcyjne dla uczniów wszystkich klas I-IV, sala informatyczna i pracownia techniczna.

Od czasu powrotu religii do szkół, czyli od 1989 roku nastąpił rozkwit życia religijnego w naszej społeczności szkolnej. Zawieszone zostały krzyże we wszystkich klasach, każdy dzień szkolny zaczyna się i kończy modlitwą, wystawiane są jasełka, w rekolekcjach biorą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, ślubowanie klas I kończy się słowami: „…Tak nam dopomóż Bóg”.

W tych okolicznościach zrodziła się i dojrzewała myśl o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II – naszego Rodaka, człowieka o wielkim sercu i autorytecie moralnym. Myśl ta została zrealizowana w dniu 30 października 1999 roku. Okolicznościowej Mszy św. w kościele parafialnym przewodniczył Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – ks. bp Kazimierz Romaniuk.

Po Mszy św. w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową, na której wyryte są słowa Patrona: „…przyszłość świata, Polski i Kościoła zależy od nas”.

Uczniowie prowadzą korespondencję ze Stolicą Apostolską. Biorą udział w akademiach, konkursach wiedzy o swoim Patronie i uczestniczą w pielgrzymkach na Jasną Górę. Uroczystościom szkolnym towarzyszą: hymn narodowy i własny hymn szkolny.

Jesteśmy dumni, że spośród absolwentów naszej szkoły mam 1 kapłana, 1 siostrę zakonną 1 nowicjuszkę.

W dniu 16 października 2004 roku obok tablicy pamiątkowej zawieszono Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim


Adres
ul. Zamkowa 4, 05-480 Otwock Wielki
Email
E-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl
Telefon
Tel: (22) 780-65-92

Biuletyn Informacji
Publicznej


Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Zespół Szkół Podstawowych - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design