Podręczniki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Matematyka- „Matematyka wokół nas” wyd. WSiP + ćwiczenia cz.1,2
 • Przyroda – „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era, J. Stawarz, F. Szlajfer + zeszyty ćwiczeń dwie części
 • Religia – „Wierzę w święty Kościół powszechny” wyd. Katechetyczne, ks. M. Czyżewski
 • Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem” wyd. WSiP
 • Język angielski – „Steps in English 3” wyd. Oxford + ćwiczenia
 • Język polski – „Słowa na start 6” wyd. Nowa Era, M. Derlukiewicz + zeszyt ćwiczeń
 • Muzyka – „I gra muzyka 4-6” wyd. Nowa Era, M. Gromek, G.Kilboch
 • Plastyka – „Do dzieła 4-6” wyd. Nowa Era, J. Lukas, K. Onak + zeszyt ćwiczeń
 • Historia – „Wczoraj i dziś 6” wyd. Now Era, G. Wojciechowski

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I

 

Przedmiot Nr programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Podręcznik ministerialny „Nasz Elementarz”

Moje ćwiczenia- wydawnictwo Macedukacja, wydawnictwo Juka

 

Język angielski

 

728/1/2015

Young Treetops 1 + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Oxford

 

Religia

 

 AZ-1-01/10

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”- Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.06.2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA II

 

Przedmiot Nr programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Podręcznik ministerialny „Nasza szkoła”

Moje ćwiczenia- wydawnictwo Macedukacja, wydawnictwo Juka

 

Język angielski

 

 

728/2/2015

 

Young Treetops 2 + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Oxford

 

Religia

 

 

AZ-1-01/10

„A oto Ja jestem z wami”. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.06.2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA III

 

Przedmiot Nr programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

404/5/2014

404/6/2014

 

Elementarz XXI wieku cz.1-2
Ćwiczenia zintegrowane- cz. 1-4
Matematyka cz.1-4
Teczka artysty
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Wyprawka
Potyczki językowe
wydawnictwo Nowa Era

 

Język angielski

 

 

311/3/2011

 

Treetops 3 + ćwiczenia. Wydawnictwo Oxford

 

Religia

 

AZ-1-01/10

„A oto Ja jestem z wami”. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Podręczniki  zakupi  katecheta

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA IV

 

Przedmiot Nr programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

 

Przyroda

 

 

MEN 544/12012/2014

 

Tajemnice przyrody – M.Marko –Worłowska,F.Szlajfer,J.Stawarz

  +  ćwiczenia

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zajęcia komputerowe

 

MEN 729/1/2015

 

Lubię to – wyd. Nowa Era

 

Zajęcia techniczne

 

MEN 295/2010/2014

 

Jak to działa?- L. Łabecki, M. Łabecka

Wyd. Nowa Era

 

Matematyka

 

157/1/2012/Z1/2014

„Matematyka z kluczem” M. Braun, – – wyd. Nowa Era

A. Mańkowska, M. Paszyńska

 

 

Język polski

 

 

MEN 338/1/2011/2015

338/2/2011/2015

 1. Słowa na start!
  Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 1. Słowa na start!
  Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Rożek

 1. Słowa na start!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

 

Język angielski

 

MEN 741/1/2015

 

Steps Forward 1 + ćwiczenia – wyd. Oxford

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Nie wymagany

 

Religia

 

AZ-2-01/10 z 9.VI.2010r.

 

Jestem Chrześcijaninem red. ks. M. Czyżewski wyd. Katechetyczne (zakupi katecheta)

 

Historia

 

MEN 510/1/2013

 

„ Klucz do historii”  – W. Kalwat, M. Lis

wyd. WSIP

 

 

Plastyka

 

 

MEN 326/1/2011/2015

 1. „Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 1. „Masz talent!”

Ćwiczenia plastyczne dla klas 4–6 szkoły podstawowej

Weronika Rękawek, Krzysztof Rześniowiecki, Hanna Tabor

 

 

Muzyka

 

 

MEN 589/1/2012/2015

 1. „Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej M. Gromek, G. Kilbach

 1. „Lekcja muzyki”

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA V

 

Przedmiot Nr programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

Przyroda

 

MEN
399/2/2014

Tajemnice przyrody – wyd. Nowa Era
J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk
+ ćwiczenia

 

Zajęcia komputerowe

 

MEN
453/2/2013

Lekcje z komputerem 5
M.Lewandowska, J.Krajewska-Kronos,W.Kronos, A.Samulska
Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka

 

569/2012

 

I gra muzyka 4-6  M. Gromek, G. Kilbach – – wyd. Nowa Era

 

Matematyka

 

275/2/2010

Matematyka wokół nas

 1. Lewicka, M. Kowalczyk

Wyd. WSiP

 

 

Język polski

 

 

338/4/2013

338/3/2013

 1. Słowa na start!5 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz
 2. Słowa na start! 5
  Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 1. Słowa na start!
  Zeszyt ucznia do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz, K. Grajewska, K. Kurek

 

Język angielski

 

MEN 302/2/2011

 

Steps in English 2 – T.Falle, P.A.Davies, S.Wheldon -Wydawnictwo Oxford + ćwiczenia

 

Wychowanie fizyczne

 

DKW- 4014- 102/00

 

NIE wymagany

 

Plastyka

 

326/2011

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Religia

Z 9.

AZ-2-01/10

Wierzę w Jednego Boga

ks. M. Czyżewski

 

Historia

 

443/2/2013

Wczoraj i dziś 5podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej- G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.

 

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA VI

 

Przedmiot Nr  programu Podręcznik, autor, wydawnictwo

 

Informatyka

 

453/2/2014

 

Lekcje z komputerem 6– wyd. WSiP

 

Przyroda

 

MEN 399/3/2014

Tajemnice przyrody – wyd.Nowa Era

 1. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk + ćwiczenia

 

Muzyka

 

569/2012

I gra muzyka4-6 M. Gromek, G. Kilbach

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas IV- VI

– wyd. Nowa Era

 

Religia

 

AZ-2-01/10z 9.VI.2010r.

 

Wierzę w święty Kościół powszechny – Ks.M. Czyżewski

 

Matematyka

 

275/3/2014/Z1

Matematyka wokół nas”

 1. Lewicka, M. Kowalczyk

Wyd. WSiP

 

 

Język polski

 

 

338/5/2014

338/6/2014

 1. Słowa na start!
  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

 1. Słowa na start!
  Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 

Język angielski

 

302/3/2011

 

Steps in English3-  Wydawnictwo Oxford 

+ ćwiczenia

 

Plastyka

 

326/2011

Do dzieła 4-6 –J.Lukas, K.Onak

Wyd. Nowa Era

 

Historia

 

443/3/2013

Wczoraj i dziś 6podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej- G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Wych. fizyczne DKW- 4014- 102/00 nie wymagany

 

W/w zestaw podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.VI 2015r.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim


Adres
ul. Zamkowa 4, 05-480 Otwock Wielki
Email
E-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl
Telefon
Tel: (22) 780-65-92

Biuletyn Informacji
Publicznej


Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Zespół Szkół Podstawowych - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design