Zwroty podręczników

Harmonogram zwrotów podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

1.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i w rękawiczkach.

2.Książki będą zwracane w sali nr 33 (obok biblioteki).

3.Uczeń w domu pakuje podręczniki i książki w foliową torbę i przykleja kartkę z danymi
ucznia: imię i nazwisko, klasa, data zwrotu.

4.Nauczyciel bibliotekarz oceni ogólny stan podręczników.

5.Zwrócone książki zostaną poddane kwarantannie wg zaleceń GIS na okres trzech dni.

6.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych
podręczników/lektur

7.O ewentualnych zniszczeniach rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę w celu
ustalenia zakupu nowego egzemplarza.

8.Przeznacza się ~ 10 min dla każdego ucznia – zgodnie z numerem w dzienniku.
W strefie zwrotów może przebywać tylko jedna osoba.
Do szkoły proszę wchodzić pojedynczo.

HARMONOGRAM

15.06.2020 r. – poniedziałek
godz. 9 – 11 , klasa 4
godz. 11 – 13, klasa 5

16.06.2020 r. – wtorek
godz. 12.15 – 14.00 , klasa 6
godz. 14 – 15, klasa 7

19.06.2020 r. – piątek
godz. 9 – 11 , klasa 8
godz. 11 – 12 , klasa 1
godz. 12 – 13 , klasa 2
godz. 13 – 14 , klasa 3

Przypominam zasady zwrotu podręczników szkolnych. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt poprzez portal Librus.
Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników: – zwrot podręczników w kompletach – każdy podręcznik podpisany – usunięcie foliowych okładek – usuniecie zapisanych ołówkiem notatek – zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki (wyprostowanie pogiętych kartek, sklejone rozdarcia). – w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika należy go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.

Podręczniki, które należy odkupić :
– zalanie cieczą
– brakujące kartki w książce
– brak materiałów pomocniczych : mapy, płyty
– znaczne zabrudzenie, pomazanie długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie tekstu.

Podręczniki użytkowane ostatni rok:
– w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika w ramach rekompensaty uczeń przynosi inną książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem).

5 czerwca podam szczegółowy harmonogram zwrotów podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Pozdrawiam

Anna Trzaskowska