Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

W poniższym załączniku znajduje się zarządzenie Pani Dyrektor:

Zawieszenie zajęć-zarz dyr.