Uwaga! Szkoła i przedszkole zamknięte
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
OTWOCKU WIELKIM
W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ, ORAZ DECYZJĄ BURMISTRZA
KARCZEWA PANA MICHAŁA RUDZKIEGO INFORMUJE, IŻ
PLACÓWKA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA
OD DNIA 12 MARCA 2020r. DO DNIA 25 MARCA 2020r.