Rekrutacja do klasy I

W poniższych załącznikach znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej.:

Lista dzieci do klasy I

Oświadczenie woli uczęszczania kandydata zakwalifikowanego do Szkoły w Otwocku Wielkim