Potwierdzenie przypadku covid-19 i wytyczne dotyczące postępowania!

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z nauczycieli naszej szkoły pani Dyrektor Grażyna Marczak bardzo prosi rodziców uczniów klas 1-3 o zapoznanie się z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 3 listopada br. PSSE w Otwocku informuje, że zgodnie z nową definicją kontaktu obowiązującą od 31 października za bezpośredni kontakt przyjmuje się:

– Przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15minut.
– Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
– Bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej).

Po zweryfikowaniu osób, które miały zajęcia z zakażonym nauczycielem, PSSE w Otwocku uznaje, że kontakt nauczyciela podczas zajęć nie spełniał kryteriów bezpośredniego kontaktu.

Wobec powyższego uczniowie będą objęci nadzorem epidemiologicznym :
– kl. 1 do 6 listopada;
– kl.  2 do dnia 9 listopada;
– kl. 3 do 8 listopada.

Do tego czasu zaleca się samoobserwację stanu zdrowia oraz ograniczenie kontaktów społecznych. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszność, utrata smaku lub węchu) proszę o zgłoszenie się do lekarza POZ.
Proszę o przekazanie powyższej informacji rodzicom dzieci.

Z poważaniem
Jadwiga Kołodzeiczyk
Asystent

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. Kilińskiego 1