Europejski Dzień Języków

W poniedziałek 27 września uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w warsztatach z okazji EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH, które odbyły się w naszej szkole. To była dobra zabawa połączona z nauką języków.

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków i ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. Istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości.