Świąteczny konkurs plastyczny z języka angielskiego „Christmas time”

Informacje szczegółowe:

  • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim.
  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I-III
  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ozdobę świąteczną z wykorzystaniem słownictwa (w języku angielskim) związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. (Mogą to być życzenia, nazwy ozdób świątecznych, itp.)
  • Technika wykonania pracy i ozdobienia jej jest dowolna. (Kartka świąteczna, obrazek, świąteczna dekoracja)
  • Format pracy-A3 lub A4.
  • Uwaga!!! Proszę nie ozdabiać prac brokatem ani brokatowymi ozdobami.
  • Podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem prace konkursowe należy składać do pokoju nauczycielskiego lub bezpośrednio do p.Beaty Klimek – nauczycielki języka angielskiego, autorki konkursu-w terminie do 19.12.2019r.
  • Oceniane będą głównie samodzielność, pomysłowość, estetyka pracy oraz użycie słów w języku angielskim.

Cele konkursu: – rozpowszechnianie wiedzy o tradycjach krajów anglojęzycznych,rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem obcym,rozwijanie zdolności plastycznych,rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w odpowiednim kontekście

Gwarantowane nagrody za zajęcie I, II i III-go miejsca.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie ;0)