Aktualności

Harmonogram lekcji online

Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się tygodniowy plan lekcji online na platformie skype dla poszczególnych klas. W Biuletynie informacji publicznej pojawiło się zarządzenie Pani Dyrektor dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie nauczania zdalnego.

HARMONOGRAM LEKCJI 

BIP

Uwaga! Szkoła i przedszkole zamknięte

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
OTWOCKU WIELKIM
W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ, ORAZ DECYZJĄ BURMISTRZA
KARCZEWA PANA MICHAŁA RUDZKIEGO INFORMUJE, IŻ
PLACÓWKA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA
OD DNIA 12 MARCA 2020r. DO DNIA 25 MARCA 2020r.


Działania przedszkoli i szkół w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby powracające z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  • codziennie mierzyć temperaturę ciała
  • zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

157 rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w kościele w Otwocku Wielkim rozpoczęły się Mszą świętą obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego. We Mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Janusz Krzyżewski, wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Karczewie z p. Burmistrzem Michałem Rudzkim na czele, uczniowie z naszej szkoły i ze szkół podstawowych w Karczewie wraz z pocztami sztandarowymi, wychowawcy, nauczyciele oraz mieszkańcy. Po Mszy św. odbyła się w kościele uroczysta akademia upamiętniająca to wydarzenie przygotowana przez uczniów kl. VI, VII i VIII. Następnie uczestnicy uroczystości religijno -patriotycznej udali się do Osin na groby powstańców i tam złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnego dnia artyści przedstawili tę akademię społeczności szkolnej.

 

Warsztaty naukowe z chemii

Dnia 24.01.2020 w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w interesujących warsztatach naukowych z chemii w ramach projektu ” Z pasją do nauki w gminie Karczew”. Po takich lekcjach pasja do nauki na pewno ma się lepiej

Kolędowanie!

W piątek 17 stycznia 2020r w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, żeby wspólnie kolędować, zachwycając się talentami naszych dzieci.

Takie wspólne spotkania i emocje związane z nimi zbliżają ludzi, a dzieciom pokazują jak ważna jest tradycja Świąt Bożego Narodzenia i jak bardzo rodzinne jest to święto.