Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew,
tel./fax: 022 780 65 92, e-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl Aktualności

20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

09.11.2020

7 października o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej rozpoczęła się 20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Modlitwie apelowej przewodniczył o. Sebastian Matecki, paulin. Centralne uroczystości rozpoczęły się następnego dnia na Szczycie jasnogórskim o 11.00. Przybyłych gości zgromadzonych na błoniach, powitał o. Sebastian Matecki, paulin. Mszy św. przewodniczył … Czytaj dalej 20. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

CZYTAJ WIĘCEJ

Potwierdzenie przypadku covid-19 i wytyczne dotyczące postępowania!

05.11.2020

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z nauczycieli naszej szkoły pani Dyrektor Grażyna Marczak bardzo prosi rodziców uczniów klas 1-3 o zapoznanie się z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku: W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 3 listopada br. PSSE w Otwocku informuje, że zgodnie z nową definicją kontaktu obowiązującą od 31 … Czytaj dalej Potwierdzenie przypadku covid-19 i wytyczne dotyczące postępowania!

CZYTAJ WIĘCEJ

Nauczanie zdalne

05.11.2020

Szanowni Państwo, Dyrektor szkoły informuje, że od 9.11.2020 do 29.11.2020r. uczniowie klas 1 – 8 będą realizować obowiązek szkolny w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja TM). Oddziały przedszkolne będą pracować bez zmian. Z wyrazami szacunku, Grażyna Marczak – Dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

23.10.2020

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wycieczka do Pałacu

12.10.2020

W dniu 24.09.2020 r. klasa pierwsza i klasa druga były na wycieczce w  Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Dzieci uczestniczyły w żywej lekcji przyrody pt. „Życie pszczół”. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści na temat rodziny życia pszczół, ich roli w życiu człowieka. Następnie obejrzały aktualną wystawę w Pałacu rodu Bielińskich. Wychowawcy klasy I i II Joanna … Czytaj dalej Wycieczka do Pałacu

CZYTAJ WIĘCEJ


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim


Adres
ul. Zamkowa 4, 05-480 Otwock Wielki
Email
E-mail: szkola@zsp-otwockwielki.pl
Telefon
Tel: (22) 780-65-92

Biuletyn Informacji
Publicznej


Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Zespół Szkół Podstawowych - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design